شعرهای عاشقانه و خاطره های عشقی
خاطرات عاشقانه دست نوشته ها و شعرهای عاشقانه خود را میتوانیدبا کمک مادر عرصه نظر خواهی قرار دهید 
تصاویر وبلاگ
------------------------------ ------------------------------------------
كسي براي مادرم همچو پسر نميشود 

 چو دخترش هيچكسي يار پدر نميشود 

 هميشه در كلام او عشق پرسه ميزند 

 ديدن روي ماه او به يك نظر نميشود  

اوست براي من فقط مونس و دلدار شبم 

 ياد تبسم لبش ز دل به در نميشود  

غم كه زياد خورده و رنج زمانه ديده است 

 مادر نازنين من كوره بدر نميشود 

 مهر دلش روانه و بوسه نثار ميكند 

 هيچ كسي چو مادرم يار دگر نميشود  

                                                        دلنوشته آرمان  

[ پنجشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۴ ] [ 14:53 ] [ آرمان ]

عمرم بگذشت از سي و پايم به چهل گشت

ميراث من از عمر گران سرد و خجل گشت

اي واي كه اين عمر برفت بي بر و برداشت

بيچاره دلم او كه صد افسانه به سر داشت

درويش بيا با تو دلم قصه بگويد

آري بنشين از دل پر غصه بگويد

درسردي و سرما سرم پا به جهان شد

آنروز براي دل من روز گران شد

من بهمني ام بهمن و اسفند ندارد

بيچاره به آنكس كه دل شاد ندارد

گفتندكه ناخواست پريده است زدستم

زان پس نمك از بيخ برفت از كف دستم

گفتند كه زيبا پسري رخ گهري يار بما داد

آنكس كه محمود گرفت است زما باز بما داد

زين سان بگرفتند برم نام برادر

تا زنده كنم من همه عمر ياد برادر

شد زنده ، ولي من به جهان نام ندارم

زين دار فنا گاه و كمي كام ندارم

روزها ، همه از پيش و پسم زود گذشتند

يك روز بكام و دگرش باطل و بي سود گذشتند

عمرم همه طي شد ز بر زنده بماندن

تنها هنرم شد هنر زنده بماندن

اينست همان قصه تكراري ايام

اين هم همه و پوچي و بي كاري ايام

هر ساله چو چشمي است كه بر هم زده باشي

اي واي اگر بين دوكس را ، تو  بر هم زده باشي

زين دار فنا دست مرا هيچ نگيرد

هر آنچه به من داده زمان قبر بگيرد

عمر چون نوح نبي نيز به سرعت گذرد

خواهش ما زياد است و ولي عمر بسرعت گذرد

تا كه هستي همه يكجا به سرت داد زنند

چون برفتي همه با هم به سرت زار زنند

اين دار و زمان بهر كسي ليك نماند

بخشيده كسي است كه نامش به جهان نيك بماند!!!... 

    

                                                              دل نوشته آرمان 

[ سه شنبه ۲۶ اسفند۱۳۹۳ ] [ 15:32 ] [ آرمان ]
بهنام عزيز 

سلام و تشكر از حسن دقت شما  

آدرسي را كه داده بوديد  ديدم 9/12/91 دست نوشته  (( عاقبت ))‌ هستش كه دست نوشته كوچك  

شماست  اگر مرحوم سيمين عزيز هم با اين وزن شعري سروده اند خوشحال ميشم به حقير هم آدرس دهيد .

[ دوشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۳ ] [ 18:48 ] [ آرمان ]
دستم گرفته اي و به كجايم تو مي كشي

 

 هر بار مي كشي و دو صد بار تو ميكشي !

[ شنبه ۲۲ شهریور۱۳۹۳ ] [ 20:37 ] [ آرمان ]

 

ای پدر ،  پر کشیدی  نزد آقایت حسین

کن شفاعت بنده را هم پیش آقایت حسین

روز میلاد علی است و دلم دل تنگ توست

باش آسوده که مولا یار توست

[ دوشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۳ ] [ 16:27 ] [ آرمان ]

نشان زحمت و کار تلاش از آن اوست

                      مایه فخر و غرورم نام اوست

 

با پدر دنیا گلستان می شود

با پدر مشکل چه آسان می شود

بی پدر ساز دل ما ساز نیست

بی پدر اینجا کسی دمساز نیست

بی پدر کنج دلم خون می شود

بی پدر فکرم چه افسون می شود

بی پدر دیگر دل من شاد نیست

بی پدر این کلبه ام آباد نیست !!!

[ شنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۳ ] [ 15:1 ] [ آرمان ]

                                   هرگز نشود هست کسی چون پدرم

                                                 گویا نبود مرا دگر دادرسی چون پدرم  

 

میبرم نامت کنار نام خود

تا کنم شیرین به عالم کام خود

من که عالم را به عالم باختم

من کنارت جاودانه تاختم

بال و پر را از پرت بگرفته ام 

عمر و هستی را زدامان و تنت بگرفته ام 

من چه گویم از صفا و لطف تو 

کاش بودی و میکردم کمی من بوی تو  

او جوانی داد و عمرش می فروخت

روح در من میدمید دل می فروخت

عمر من بود و دلم لبریز او

کاش میدیدم دوباره روی او 

 

[ دوشنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۳ ] [ 9:9 ] [ آرمان ]
جوابیه استاد

منم آن مرغ سحر

منم آن کفتر جلد زجهان بسته نظـر

نه پی آبم و نه در پی نان میگردم

نه  ز باز و نه  ز تک تیر انداز  ،

نه زچنگال عقاب و رصد صیادان

 نه  ز این و نه ز آن  میترسم !

میروم تا  ته آن دره ی تنگ

 می نشینم  سرآن تکه ی سنگ

میروم ، میروم تا ته دشت !

به نوک قله کوه یا به دشت اندوه !

میروم تا برسم ، من به چاه تردید

تا لب چشمه عشق ، تا به کوه امیـد  

نگریزم من هیچ  ،  ز صدای شلیک

نهراسد دلم از فتنه خلق  ،

دام صیادان و رصد شیادان

زوزه گرگان و نیزه سنگدلان ، ندهد آزارم !  

مردنم آن گاهی است که شود بسته پرم !!!

یا شکسته شود این ناز دلم ،

نام من فاخته است !

آسمان را ، دل من باخته است  

آزادی ، نام خود را ز پرم یافته است

نیست در خون و رگم ترس و هراس

که بر  آزادی دل من بی تاب است

من هنوز آزادم

شاهدم سهراب است  .

" مرگ پایان کبوتر نیست ! "

                                                                                       دلنوشته آرمان  

[ یکشنبه ۲۴ آذر۱۳۹۲ ] [ 12:24 ] [ آرمان ]

ای کبوتر!
تو چنین فارغ بال
اول صبح سپید
بادلی پر زامید ...
به هوای چه زکاشانه برون می آیی؟!
بی گمان داعیه ی یافتن دانه و آب
هر سحرگاه زکاشانه تو را می راند
ای شکار مظلوم !
به کجا خواهی رفت ؟
گویی از مکر زمان بی خبری !
هیچ دانی ، آیا
بازها در عقبت میتازند؟
تا اگر «باشه» نباشی تو ،شکارت سازند؟
ای کبوتر!
تو مگر غافلی از فتنه خلق ؟
تو مگر فارغی از تیر رس صیادان ؟
به کجا خواهی رفت ؟
روی آن تخته ی سنگ؟
پشت آن دره ی تنگ؟
ای کبوتر تو مگر غافلی از فتنه ی خلق ؟
قله ی کوه سراسر دام است.
سنگها ، سنگر صیادان است .
دره ها مسکن شیادان است.
به کجا خواهی رفت ؟
چه درآن پهنه ی دشت،
چه در آن صحنه ی شهر ،
یا در آن آبادی ،
روی آن شاخ درخت،
سر آن حلقه ی چاه،
لب آن چشمه ی آب ،
نیست از بهر تو هیچ آزادی !
همه جا دامگه صیاد است
و به هرکس نگری شیاد است
ای کبوتر !
به کجا خواهی رفت ؟

                                                   هدیه از استاد عزیزم ابوالقاسم

[ یکشنبه ۲۴ آذر۱۳۹۲ ] [ 12:21 ] [ آرمان ]
لحظه ها را با تو پرپر میکنم 

گاهگاهی چشم خود تر میکنم

صبح و شب یادت مرا پرکرده است 

زندگی را با تو من سر میکنم 

خوب و شیرین منی عمر منی 

روزهایم با تو بهتر میکنم 

خوب میدانی برایت زنده ام 

این دل شوریده را بهر تو اطهر میکنم [ دوشنبه ۴ شهریور۱۳۹۲ ] [ 14:20 ] [ آرمان ]
پایش به جهان گشت گشوده 

شیرین عسل سرخ لبم فرش گشوده 

رویش به مثال ماه رخشان  

زیبا رخ من  چشم گشوده  !
[ یکشنبه ۶ مرداد۱۳۹۲ ] [ 14:29 ] [ آرمان ]

شیرین تر از این روز آیا مگرم هست !

احساس از این بهتر آیا دگرم هست !

هر آنچه که خواهی هست

گل هست ! گلاب و عسل و ساقی و ساغر 

شعر و غزل و دایره هم هست  

گویا نظری  هم هست !

افسانه و گیتی و ستاره با ماه منو و رعد بهاره ! 

شک نیست پری هم هست !

هرگز نشود هست

زین پرده که من هستم

یا مست و خرابم من

یا معجزه ای هم هست !

                                                                            دلنوشته آرمان

[ یکشنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۲ ] [ 10:57 ] [ آرمان ]
رفیــق لحظه های عاشقــونـه

ببر با خود منـو از این زمونـه

ببر با خود منو شاید رها شــم

از این دنیای بی نام و نشونــه

*****

دلـم تنگـه برای گریه کردن

تو رو می خوام که باشی همدم من

دلم بی تو نمیخواد این بهارو

تویی تنهـاترین تنهـا بهـار مـن

*****

من آرومم چو هستی در کنارم

من عاشق تر از این بید و بهارم

نذار تنها منو تو این زمونه

تو رو من عاشقونه دوست دارم

                                                                 با تشکر از تنهای عاشق

[ چهارشنبه ۲۱ فروردین۱۳۹۲ ] [ 14:15 ] [ آرمان ]
برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست

گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست

آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک


جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست

این قافله از قافله سالار خراب است


اینجا خبر از پیش‌رو و باز پسی نیست

تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش


دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست


من در پی خویشم، به تو بر می‌خورم اما

آن‌سان شده‌ام گم که به من دسترسی نیست


آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است

حیثیت این باغ منم، خار و خسی نیست


امروز که محتاج توام، جای تو خالی است

فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست


در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است

وقتی همه‌ی بودن ما جز هوسی نیست

           

                                               با تشکر از سعیده

[ سه شنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۲ ] [ 13:33 ] [ آرمان ]
 
منم اون غریبه اشنا
 
اونی که عادت کرده به نگاهت
 
اونی که عاشق شده به صدات
 
من برای تو غریبه و تو برای من نا اشنا

 
ولی من عاشق این اشنای غریبم به خدا
[ دوشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۱ ] [ 14:42 ] [ آرمان ]
 

چه زیبا می رسد بوی بهارت

خوشا آندم که می آید بهارت

بهارت باغ دل را می کند سبز

بشوید دیده را از غم بهارت

بهار آمد بهار آمد بهار است

کلام زندگی در کوهسار است

اسارت تا به کی وقت رهایی است

زمین آبستن پیکار نابی است 

                                                                       دلنوشته آرمان

 

[ پنجشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۱ ] [ 10:2 ] [ آرمان ]

سلام به همه اونایی که دوست داشتن رو دوست دارند

 همه اونایی که با خوشحالی بقیه خوشحال می شن و با غم دیگران دل های

مهربونشون غمگین میشه .

 این روزا شاید دستای زیادی تو جیبای خالی میره

و

نگاه های قشنگی سرد و بی روح شدند

اما  میشه با لبخندی پراز مهر ,لبخندی به لبها بنشانیم

حتی به اون غریبه غمگین

 و

یادمون باشه فاصله ما و کودک ما هم از اون روزهای سرد و بی روح شاید هم زیاد

نباشه...

                                                                             دوست خوبم آرزو

 

[ سه شنبه ۲۲ اسفند۱۳۹۱ ] [ 7:38 ] [ آرمان ]
 

عاقبت دستم به دامانت رسید

روح من خود را در آغوش تو دید

 

عاقبت صبرم جوابی خوش گرفت

این سر شوریده ام آری به سامانش رسید

 

شادی و رقص و طرب شد کار من

مرحبا جانم به جانانش رسید

 

روزگارم خوش شد و مهرش دلم را کرده پر

مهر افزون گشته و صوفی به قارونش رسید

 

                               ساز و سورنا سر دهید  ای مطربان غوغا کنید

                               این دل پوسیده ام آری به دلدارش رسید

 

                                                                                                          دلنوشته آرمان

[ چهارشنبه ۹ اسفند۱۳۹۱ ] [ 16:29 ] [ آرمان ]
گویا قطره های باران رهایی از دل اسمان را

به امید در آغوش کشیدن زمین

مشتاقانه دوست دارند

و این دیدار شاید صفایی دارد غیر قابل وصف


فقط آنان که به امید دیدار هم لحظه ها را می شمارند میدانند حال قطره های باران را


و عطش بی پایان زمین را و شاید ثانیه ها هم می دانند ...

نمی دانم.

                                                                                        دوست خوبم آرزو

[ یکشنبه ۶ اسفند۱۳۹۱ ] [ 9:22 ] [ آرمان ]
که گلی با چشمی

بلبلی با گوشی

رنگ زیبای خزان با روحی

نیش زنبور عسل با نوشی

کار هموارۀ باران با دشت

برف با قلۀ کوه

رود با ریشۀ بید

باد با شاخه و برگ

ابر عابر با ماه

چشمه‌ای با آهو

برکه‌ای با مهتاب

و نسیمی با زلف

دو کبوتر با هم

و شب و روز و طبیعت با ما

عشقبازی به همین آسانی است

شاعری با کلماتی شیرین

دستِ آرام و نوازش‌بخش بر روی سری

پرسشی از اشکی

و چراغ شب یلدای کسی با شمعی

و دل‌آرام و تسلی و مسیحای کسی یا جمعی

عشقبازی به همین آسانی است

که دلی را بخری

بفروشی مهری

شادمانی را حرّاج کنی

رنج‌ها را تخفیف دهی

مهربانی را ارزانی عالم بکنی

و بپیچی همه را لای حریر احساس

گره عشق به آن‌ها بزنی

مشتری‌هایت را با خود ببری تا لبخند

عشقبازی به همین آسانی است

هر که با پیش سلامی در اول صبح

هرکه با پوزش و پیغامی با رهگذری

هرکه با خواندن شعری کوتاه با لحن خوشی

نمک خنده بر چهره در لحظۀ کار

عرضۀ سالم کالای ارزان به همه

لقمۀ نان گوارایی از راه حلال

و خداحافظی شادی در آخر روز

و نگهداری یک خاطر خوش تا فردا

و رکوعی و سجودی با نیت شکر

عشقبازی به همین آسانی است
[ شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۱ ] [ 15:27 ] [ آرمان ]
 

هرآنچه می شمارمش نتیجه ای نمیدهد

عمر گذشته را کسی باز پسم نمیدهد

                                                روز تولدم چرا زکس خبر نمی رسد

                                                چرا دگر کسی مرا بال و پرم نمیدهد  

 

 

[ شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۱ ] [ 8:6 ] [ آرمان ]
اصل عشق جانم همان دلدادگی است 

 دل به دل دادن ، همان دلبستگی است

عشق چیزی نیست که از یادم رود

روزی از سر آید و از پا رود 

 باید عاشق بود تا عشقت دهند 

 عشق تو بینند ، سپس مهرت دهنـد

 عشق محدود زمان و وقت نیست 

 عاشقی کار دل سرسخت نیست !

                                                                       دلنوشته آرمان

 

[ دوشنبه ۲ بهمن۱۳۹۱ ] [ 17:1 ] [ آرمان ]

افسوس که هر آمدی یه رفتنی هم داره ،

افسوس که هیچ کس و هیچ چیز پاینده نیست ،

افسوس که نباید دل ببندیم اما میبندیم ،

افسوس که همه چی نباید با هم قاطی بشه اما میشه ،

افسوس که خیلی چیزا دست خودمونه اما میسپاریمش به سرنوشت ،

افسوس که باید سفت باشیم اما شلیم ،

افسوس که نباید به این زندگی و حاشیه هاش دل ببندیم اما میبندیم ،

افسوس نباید به رفیق دل خوش کنیم که میکنیم ،

افسوس که همه چی رو میدونیم اما باز می افتیم تو چاله  ،

افسوس که قدر همه رو میدونیم اما کسی قدر ما رو نمیدونه ،

افسوس که هرچی ام خوب باشی باز بدی میبینی ،

افسوس که گاهی میدونی باید نکنی ولی میکنی ،

                                                                     افسوس . . .   ! ! !

[ یکشنبه ۲ مهر۱۳۹۱ ] [ 14:31 ] [ آرمان ]
گفت دوستت دارم و آهسته رفت                 

                                                  گفت عشقم بودی و آهسته رفت

عمر من بودی چه کردی با دلم

                                                  گفت عمرم بودی و آهسته رفت

شور تو باقی بماند در دلم

                                                 گفت هستم تا ابد ، آهسته رفت !

باورش سخت است که این مهرآفرین

                                               با همه دردم مرا تنها نمود  ، آهسته رفت

 

او که نامش ماندگار ، عشقش هزار ،

                                             او که رویایش همیشه برقرار


                                                    با هــزارن آرمان و آرزو ،  آهسته رفت


زندگی بال و پرت را میزنم !

                         زندگی روزی رگ خود میزنم  !

                                                  زندگی از من چه میخواهی بگو !!!

                                      

                                        آنکه روزی داده  بودی  ، عاقبت آهسته رفت !

من که مهرم را به پایش ریختم

                                  من صداقت ریختم

                                               من محبت ، من غرورم را به دار آویختم !


پس چه میگویند ؟ که گر مهری کنی مهرت دهند !

کو ؟  کو که گوید  ؟ از محبت خارها گل میشوند ؟

                                                       او که روز زادنش  مجنون نبود

                                                       او به چشم دیگران مظنون نبود

          همچو مجنوند هزارانش چو من

         تا به دست روزگار ، خل میشوند ! 


   بر دلم زخمی زدی

          ای کاش خنجر می زدی              

                                      ای کاش این شعر مرا

                                         یا نه ، افکار مرا یا که از سر تا به پا ، جان مرا

                                                                        

                                                                     آری تو آتش میزدی ! ! !


خواند این شعر مرا سر در گریبانش سپرد

                                                خم به ابرو و 

                                                                 تبسم بر لبش

                                                            از پیش من ،  آهسته رفت ! ! !


                                                                                            دلنوشته آرمان

 

                            

                    با عرض پوزش ازهمه شما عزیزان و دوستان همیشگی این وبلاگ


                 متاسفانه باید بگم علیرغم میل باطنی تا اطلاع ثانوی به روز نخواهم شد


                و این ممکن است به پایان غم انگیز عمر 5 -6 ساله این وبلاگ نیز بیانجامد


                                             همتو نو دوست دارم یاعلی

[ یکشنبه ۲ مهر۱۳۹۱ ] [ 9:45 ] [ آرمان ]

کوک کن ساعت خویش

اعتباری به خروس سحری نیست دگر

دیر خوابیده و بر خواستنش دشوار است

کوک کن ساعت خویش

که موذن شب پیش

دسته گل داده به آب

و در آغوش سحر رفته به خواب

و در این شهر سحر خیزی نیست

و سحر نزدیک است...

(مرتضی کیوان هاشمی)

[ دوشنبه ۲۷ شهریور۱۳۹۱ ] [ 16:2 ] [ آرمان ]

مگسی را کشتم

نه به جرمی که پلید است بد است

یا که چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

بی نوا دور سرم میچرخید

به خیالش قندم

ای دو صد نور به قبرش بارد

مگس خوبی بود

من به این جرم که از فکر تو بیرونم کرد

آن مگس را کشتم

                                                             (حسین پناهی)

[ دوشنبه ۲۷ شهریور۱۳۹۱ ] [ 15:58 ] [ آرمان ]
رقصی نمیکند دگر آن زلف یار ما 

گویا نسیم نیز نکنـد چاره ، کار ما


گوشه نشین خلوتگه دلم

گاهــی نمیکند یادی ز یاد ما


هرسو که میرود

                هرجا که میروی

                                       هر مهر که میکنی

                                                                    هــر دل که میدهی                          خاری است عاقبت درون چشم ما ! ! ! 


                                                                                                دلنوشته آرمان


                                     

                                     

                                     

[ دوشنبه ۲۷ شهریور۱۳۹۱ ] [ 13:49 ] [ آرمان ]
ای کاش در نگاه تو مهر و وفا میشد مرا

کاش در گمان تو دور از جفا میشد مرا

 

                                       مهر و وفایت وافر است آرامش این خاطر است

                                       گاهی همین مهر و وفا پر ماجرا میشد مرا

 

هر لحظه را تکرار نیست این عاقبت انکار نیست

گویی که ذهن عاشقش فکر خطا میشد مرا

 

                                        باری گمانش راست کن  افکار او آزاد کن

                                        سودای فکر باطلش عین جزا میشد مرا

 

یک عمر در سوء گمان گاهی شر و گاهی زیان

روز رهایی زین گمان آخر کجا میشد مرا

 

                                       راهی برایش باز کن نوع نگاهش ساز کن

                                       تنها امید راسخم آری خدا میشد مرا

 

                                                                 دلنوشته آرمان

 

[ جمعه ۳ شهریور۱۳۹۱ ] [ 11:28 ] [ آرمان ]
باریا این رمضان نیز برفت

 

                    ای خدا ماه که شد باز رهایم نکنی !!!

 

[ شنبه ۲۸ مرداد۱۳۹۱ ] [ 17:42 ] [ آرمان ]

من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست

 

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست.

 

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد ،

 

چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید ،

 

واژه ها را باید شست واژه باید خود باد ،


 

واژه باید خود باران باشد ، چترها را باید بست ،

 

زیر باران باید رفت فکر را ، خاطره را، زیر باران باید برد با همه مردم شهر ،

 

 زیر باران باید رفت .

 

دوست را ،زیر باران باید دید


 

عشق را ،زیر باران باید جست

 

 زیر باران باید بازی کرد زیر باران باید چیز نوشت،حرف زد،نیلوفر کاشت ،


 
زندگی تر شدن پی در پی ، زندگی آب تنی کردن
 

 در حوضچه “اکنون” است

 

                                     سهراب عزیز

                                                                    ضمن تشکر از دوست خوبم آزاده

 

[ شنبه ۲۸ مرداد۱۳۹۱ ] [ 8:39 ] [ آرمان ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

طراح این وب لاگ قصد دارد محیط امنی جهت ارائه دست نوشته های قشنگ شما را فراهم کند تا بتوانید مطالب زیبای تراوش شده در زمانهای تنهاییتان را برای کسانی به نمایش بگذارید
که همانند شما فکر میکنند و همانند شما مینویسند و همانند شما به نوشته های هم احترام میگذارند .در این وادی نیز دوست عزیزم آرزو در فراهم نمودن مطالب به من کمک خواهــد کرد که زین پس از او بیشتر خواهــید شنید .همتو نو دوست دارم یا علی
برچسب‌ها وب
امکانات وب
---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

Powered by WebGozar

---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

پیچک